Zabiegi urologiczne


INFORMACJA DLA PACJENTA PRZED ZABIEGIEM PLASTYKI KRÓTKIEGO WĘDZIEDEŁKA NAPLETKA

Informacja ogólna o zabiegu:

Napletek, czyli płat skórny otaczający żołądź prącia, na spodzie kończy się wąskim pasmem skórnym, przymocowanym do podstawy żołędzi. Niekiedy pasmo to jest bardzo krótkie, co powoduje, że podczas stosunku płciowego żołądź prącia zostaje pociągana w dół, co powoduje ból, utrudnia lub uniemożliwia odbycie stosunku.


Opis przebiegu proponowanej procedury medycznej:

Leczenie krótkiego wędzidełka polega na zastosowaniu plastyki wydłużającej

Szwy, które stosuje się w czasie tych zabiegów są wchłanialne, więc nie wymagają zdejmowania. Rozpuszczają się i wypadają same w ciągu 2-3 tygodni po zabiegu Pacjent w tym samym dniu do domu.

Dalsza opieka pozabiegowa sprawowana jest ambulatoryjnie. Częstotliwość wizyt ustala lekarz opiekujący się Panią/Panem w poradni. Konieczna jest ścisła współpraca z lekarzem po zabiegu.

Powyższy opis dotyczy niepowikłanego i standardowego przebiegu zabiegu oraz okresu pozabiegowego powinniście Państwo być świadomi, że zabieg jest zawsze związanay z ryzykiem powikłań, zarówno tych wymienionych w dalszej części tej zgody, jak i innych, rzadziej występujących, trudnych do przewidzenia


Opis innych dostępnych metod leczenia

Nie ma dobrych sposobów leczenia poza zabiegiem chirurgicznym


Dające się przewidzieć następstwa zabiegu:

Pomimo dużego doświadczenia i staranności ze strony zespołu zabiegowegow czasie zabiegu i po nim może dojść do powikłań, które przeważnie są natychmiast rozpoznawane i leczone. Wymienione powikłania mogą pojawić się w przebiegu poozabiegowym u każdego pacjenta, jednak ich ogólna częstość nie jest wysoka. Ich liczba zwiększa się u chorych na cukrzycę, pacjentów powtórnie operowanych i osób otyłych.

Blizny – Każde postępowanie chirurgiczne powoduje powstawanie blizn, które czasami nie są ładne. Nieprawidłowe blizny mogą powstawać na skórze lub dotyczyć głębiej położonych tkanek. Blizny mogą mieć kolor różniący się od koloru otaczającej skóry. W celu korekcji tych blizn może być konieczny zabieg. Czasami dochodzi do powstawania małych skórnych torbieli w miejscu szwów.

Ból po zabiegu ustępuje po paru godzinach – Przewlekły ból jest bardzo rzadkim powikłaniem. Po lekach przeciwbólowych nie wolno prowadzić samochodu, nie wolno podejmować ważnych decyzji, nie wolno pić alkoholu.

Krwawienie – występuje rzadko. Jest możliwe w trakcie lub po zabiegu Jeżeli krwawienie występuje po zabiegu to wymaga szybkiego leczenia lub operacji. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia krwawienia nie można zażywać aspiryny i leków przeciwzapalnych co najmniej 7-14 dni przed planowanym zabiegiem. Nadciśnienie jeżeli nie jest leczone może powodować krwawienie podczas lub po zabiegu. Stosowanie ziół oraz suplementów diety może także powodować wzrost ryzyka krwawienia. Nadmierna ilość krwi zgromadzona pod skórą (krwiak) może spowodować opóźnione gojenie i powstanie nieprawidłowych blizn.

Infekcja – jest bardzo rzadkim powikłaniem po tego typu zabiegach. Jeśli wystąpi infekcja leczenie polega na podawaniu antybiotyków. Jeżeli infekcja nie reaguje na leczenie antybiotykami, może być konieczny dodatkowy zabieg.

Uszkodzenie głębiej położonych struktur – Podczas zabiegu może dojść do uszkodzenia głębiej położonych struktur takich jak nerwy, naczynia krwionośne, mięśnie. Uszkodzenia te mogą być przejściowe lub na zawsze.

Reakcje alergiczne – rzadko występują reakcje alergiczne na szwy, preparaty stosowane miejscowo, obłożenie. Reakcje ogólnoustrojowe są bardzo poważne i są zwiazane z rekcją na leki. Reakcje alergiczne mogą wymagać dodatkowego leczenia.

Przedłużone gojenie – Możliwe jest rozejście się rany lub przedłużone gojenie rany. Pacjenci palący papierosy mają większe ryzyko wystąpienia martwicy skóry lub komplikacji związanych z gojeniem się rany.

Znieczulenie – Zarówno ogólne, jak i miejscowe znieczulenie niesie ze sobą pewne ryzyko. Mogą to być zarówno powikłania, jak i śmierć.

Wstrząs – występuje niezmiernie rzadko i związany jest z dużą utratą objętości krwi. Wymaga natychmiastowego leczenia.


Opis prognozy pooperacyjnej i powikłań odległych

Operacja obrzezania zazwyczaj przynosi oczekiwany rezultat, ale w każdym wieku może dojść do ponownego zwężenia napletka.


Opis możliwych następstw w przypadku rezygnacji z proponowanego leczenia:

W przypadku rezygnacji z leczenia zabiegowego zwężenia stulejki wysoce prawdopodobne pozostają częste stany zapalne napletka powodujące dalsze bliznowacenie, dolegliwości bólowe, dolegliwości w trakcie aktywności seksualnej lub zaburzenia oddawania moczu z zatrzymaniem moczu włącznie.


Czynniki zwiększające ryzyko powikłań ze strony pacjenta

Na ryzyko zabiegu mają wpływ stan ogólny chorego oraz choroby współistniejące oraz choroby przebyte. Na ryzyko infekcji, szczególnie narażenie są chorzy tuż po przebytych infekcjach, nosiciele bakterii (nos, gardło, zęby próchnicze, infekcje dróg moczowych, ginekologiczne, skóry i paznokci).

Bliznowce pooperacyjne mogą tworzy się u chorych ze skłonnościami do tego - blizny po wcześniejszych zabiegach. U chorych na cukrzycę istnieje większe ryzyko infekcji i gojenia rany. U chorych z osłabioną odpornością lub zażywających leki immunosupresyjne istnieje większe ryzyko infekcji.


Powikłania z winy pacjenta: mogą mieć miejsce w następujących przypadkach :

Niestosowania się pacjenta do zaleceń pooperacyjnych,
Nie zgłaszania się na wizyty kontrolne,
Nie przestrzegania odpowiedniej diety.
Zatajenia ważnych informacji medycznych.
Zatajenia swojego stanu zdrowia,
Zatajenia wszelkiego typu alergii,
Zatajenia trwającej terapii chorób przewlekłych,
Zatajenia istnienia ciąży,
Zatajenia przyjmowanych leków,
Zatajenia przebytych zabiegów,
Zatajenia przebytych urazów.


Przygotowanie do zabiegu:

przed zabiegiem należy wykonać badania krwi: morfologia, układ krzepnięcia (APTT, PT) oraz inne badania zlecone w czasie konsultacji.

W dniu zabiegu należy przyjść na czczo (6 godzin bez jedzenia i 2 godziny bez picia - mleko do kawy to też jedzenie)

Około 7 dni przed zabiegiem należy odstawić leki zwiększające ryzyko krwawienia: warfin i pochodne, preparaty kwasu acetylosalicylowego (Aspiryna, Polopiryna, Acard)

Ograniczyć spożywanie alkoholu i kawy na około 24h przed zabiegiem

Palacze tytoniu powinni zaprzestać palenia w okresie okołooperacyjnym. Palenie powoduje skurcz naczyń krwionośnych, co utrudnia gojenie rany oraz pogarsza wydolność oddechową, co powoduje wzrost częstości powikłań oddechowych po operacji.

Zrezygnować z opalania oraz wizyt w solarium na około 2-3tyg. przed zabiegiem

Pacjenci z dużą tendencją do siniaczenia około 7 dni przed zabiegiem mogą przyjmować Rutinoscorbin, Cyclonamine w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia znacznego zasinienia po zabiegu

W dniu zabiegu pacjent powinien wykonać dokładną poranną toaletę (kąpiel lub prysznic) całego ciała, ze szczególnym uwzględnieniem okolicy operowanej. oraz odkazić kilkukrotnie Ocatniseptem

Prosimy NIE GOLIĆ okolic miejsca operowanego, uczyni to personel bezpośrednio przed operacją. Golenie w domu powoduje ryzyko zakażenia ran operacyjnych i może być przyczyną odmowy wykonania zabiegu.


Najważniejsze informacje po zabiegu:

Bezpośrednio po zabiegu prowadzenia samochodu jest przeciwwskazane.

Wieczorem w dniu zabiegu oraz dnia następnego należy powstrzymać się od nadmiernego wysiłku fizycznego, zalecana jest pozycja półleżąca na wznak z lekko uniesioną głową. Nadmierna aktywność, schylanie się, dźwignie oraz natężona praca w pierwszym tyg. po zabiegu sprzyjają nasileniu obrzęku operacyjnego oraz wydłużają czas gojenia.

Należy starać się nie zamoczyć rany pooperacyjnej przez 24 godziny po zabiegu. Po tym czasie można wziąć prysznic, należy w pierwszych kilku dniach unikać kąpieli w wannie.

Ranę, raz na dobę, po zsunięciu napletka, należy przemyć wodą utlenioną lub octeniseptem, po czym nałożyć maść zapisaną przez lekarza po zabiegu i nasunąć z powrotem napletek. Niewskazane jest w tym czasie stosowanie żadnych maści i kremów, chyba że lekarz zalecił inaczej.

Obrzęk, podbiegnięcia krwawe, zasinienie są naturalną reakcją. Pojawić się mogą w pierwszych dniach po zabiegu i ustępują samoistnie zwykłe w ciągu 10-14dni. W przypadku znacznego nasilenia zmian po zabiegu można zastosować preparaty uszczelniające ogólnie (Rutinoscorbin, Troxerutin) lub miejscowe (maść z heparyną, preparaty z Arnicą)

W miejscu operowanym może wystąpić uczucie szczypania albo ból (najczęściej niewielki). Dolegliwości te zazwyczaj ustępują po zażyciu zwykłych środków przeciwbólowych.
Noszenie podtrzymującej bielizny (slipki) i luźnych spodni także zmniejsza dolegliwości.

Po 7-10 dniach następuje wizyta kontrolna w przychodni, podczas której kontroluje się gojenie.

W miejscu cięcia pozostaje zaczerwienienie skóry, organizuje się blizna, która wymaga regularnego natłuszczania oraz delikatnego masażu. Można w tym celu zastosować preparaty przyspieszające gojenie (np. żel Contractubex, Cicatridina, Cicaplast)

Do czasu wygojenia rany należy wystrzegać się erekcji. Stosunki płciowe można podjąć po wygojeniu rany i ustąpieniu bólów.

W okresie około 3-4tyg. po zabiegu nie korzystamy z basenów, saun, kąpieli w naturalnych zbiornikach wodnych, nie przebywamy w pomieszczeniach o zwiększonym zapyleniu.

Należy chronić skórę przed słońcem/solarium przez cały okres gojenie do momentu zaniku blizny pooperacyjne, zwykle jest to okres 2-3msc. lecz czas ten jest zmienny osobniczo i zależny od stanu zdrowia, kondycji skóry oraz miejscowych warunków anatomicznych.

W przypadku zaczerwienienia, bólu, nasilonego obrzęku rany pooperacyjnej, ropnego wycieku oraz gorączki, należy skontaktować się z lekarzem.

Do pracy można powrócić po kilku lub kilkunastu dniach, zależnie od wykonywanego zawodu.


Możliwe postępowanie towarzyszące zabiegowi oraz okoliczności je uzasadniające:

W trakcie zabiegu może dojść do sytuacji wymagającej zastosowania dodatkowej procedury postępowania nie uzgodnionej przed zabiegiem z pacjentem.

Wystąpienie komplikacji w trakcie zabiegu lub w okresie pozabiegowym może spowodować konieczność wykonania dodatkowych zabiegów, nie omawianych wcześniej z pacjentem. Dodatkowe leczenie w przypadku wystąpienia powikłań tzn. wykonanie dodatkowej procedury lub zastosowanie innego leczenia.
Nawet kiedy ryzyko wystąpienia powikłań nie jest duże i dochodzi do nich rzadko, należy liczyć się z możliwością ich wystąpienia i zabiegami mającymi na celu poprawę ich wyniku.


INFORMACJA DLA PACJENTA PRZED ZABIEGIEM PLASTYKI NAPLETKA
(zabieg naprawczy stulejki, usunięcie nadmiaru napletka)Informacja ogólna o zabiegu:

Stulejka jest to okrężne przewężenie napletka, które uniemożliwia lub znacznie utrudnia jego odprowadzenie. Stulejka może występować od urodzenia, albo wystąpić później, na przykład wskutek urazów lub stanów zapalnych napletka. Zaburzenie to utrudnia właściwe utrzymanie higieny prącia, sprzyja występowaniu stanów zapalnych napletka i dróg moczowych, znacznie utrudnia lub uniemożliwia współżycie płciowe.


Opis przebiegu proponowanej procedury medycznej:

Leczenie stulejki jest leczeniem zabiegowym. W zależności od stopnia zwężenia, polega na:

plastyka napletka - stosuje się nacięcie napletka w miejscu zwężenia, lub kilka niewielkich nacięć.
obrzezanie - tookrężne wycięcie napletka.

Po zabiegu pozostaje trwałe skrócenie napletka. Szwy, które stosuje się w czasie tych zabiegów są wchłanialne, więc nie wymagają zdejmowania. Rozpuszczają się i wypadają same w ciągu 2-3 tygodni po zabiegu Pacjent w tym samym dniu do domu.

Dalsza opieka pozabiegowa sprawowana jest ambulatoryjnie. Częstotliwość wizyt ustala lekarz opiekujący się Panią/Panem w poradni. Konieczna jest ścisła współpraca z lekarzem po zabiegu.

Powyższy opis dotyczy niepowikłanego i standardowego przebiegu zabiegu oraz okresu pozabiegowego powinniście Państwo być świadomi, że zabieg jest zawsze związanay z ryzykiem powikłań, zarówno tych wymienionych w dalszej części tej zgody, jak i innych, rzadziej występujących, trudnych do przewidzenia.


Opis innych dostępnych metod leczenia:

Nie ma dobrych sposobów leczenia stulejki poza zabiegiem chirurgicznym


Dające się przewidzieć następstwa zabiegu:

Pomimo dużego doświadczenia i staranności ze strony zespołu zabiegowegow czasie zabiegu i po nim może dojść do powikłań, które przeważnie są natychmiast rozpoznawane i leczone. Wymienione powikłania mogą pojawić się w przebiegu poozabiegowym u każdego pacjenta, jednak ich ogólna częstość nie jest wysoka. Ich liczba zwiększa się u chorych na cukrzycę, pacjentów powtórnie operowanych i osób otyłych.

Blizny – Każde postępowanie chirurgiczne powoduje powstawanie blizn, które czasami nie są ładne. Nieprawidłowe blizny mogą powstawać na skórze lub dotyczyć głębiej położonych tkanek. Blizny mogą mieć kolor różniący się od koloru otaczającej skóry. W celu korekcji tych blizn może być konieczny zabieg. Czasami dochodzi do powstawania małych skórnych torbieli w miejscu szwów.

Ból po zabiegu ustępuje po paru godzinach – Przewlekły ból jest bardzo rzadkim powikłaniem. Po lekach przeciwbólowych nie wolno prowadzić samochodu, nie wolno podejmować ważnych decyzji, nie wolno pić alkoholu.

Krwawienie – występuje rzadko. Jest możliwe w trakcie lub po zabiegu Jeżeli krwawienie występuje po zabiegu to wymaga szybkiego leczenia lub operacji. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia krwawienia nie można zażywać aspiryny i leków przeciwzapalnych co najmniej 7-14 dni przed planowanym zabiegiem. Nadciśnienie jeżeli nie jest leczone może powodować krwawienie podczas lub po zabiegu. Stosowanie ziół oraz suplementów diety może także powodować wzrost ryzyka krwawienia. Nadmierna ilość krwi zgromadzona pod skórą (krwiak) może spowodować opóźnione gojenie i powstanie nieprawidłowych blizn.

Infekcja – jest bardzo rzadkim powikłaniem po tego typu zabiegach. Jeśli wystąpi infekcja leczenie polega na podawaniu antybiotyków. Jeżeli infekcja nie reaguje na leczenie antybiotykami, może być konieczny dodatkowy zabieg.

Uszkodzenie głębiej położonych struktur – Podczas zabiegu może dojść do uszkodzenia głębiej położonych struktur takich jak nerwy, naczynia krwionośne, mięśnie. Uszkodzenia te mogą być przejściowe lub na zawsze.

Reakcje alergiczne – rzadko występują reakcje alergiczne na szwy, preparaty stosowane miejscowo, obłożenie. Reakcje ogólnoustrojowe są bardzo poważne i są zwiazane z rekcją na leki. Reakcje alergiczne mogą wymagać dodatkowego leczenia.

Przedłużone gojenie – Możliwe jest rozejście się rany lub przedłużone gojenie rany. Pacjenci palący papierosy mają większe ryzyko wystąpienia martwicy skóry lub komplikacji związanych z gojeniem się rany.

Znieczulenie – Zarówno ogólne, jak i miejscowe znieczulenie niesie ze sobą pewne ryzyko. Mogą to być zarówno powikłania, jak i śmierć.

Wstrząs – występuje niezmiernie rzadko i związany jest z dużą utratą objętości krwi. Wymaga natychmiastowego leczenia.


Opis prognozy pooperacyjnej i powikłań odległych

Operacja obrzezania zazwyczaj przynosi oczekiwany rezultat, ale w każdym wieku może dojść do ponownego zwężenia napletka.


Opis możliwych następstw w przypadku rezygnacji z proponowanego leczenia:

W przypadku rezygnacji z leczenia zabiegowego zwężenia stulejki wysoce prawdopodobne pozostają częste stany zapalne napletka powodujące dalsze bliznowacenie, dolegliwości bólowe, dolegliwości w trakcie aktywności seksualnej lub zaburzenia oddawania moczu z zatrzymaniem moczu włącznie.


Czynniki zwiększające ryzyko powikłań ze strony pacjenta

Na ryzyko zabiegu mają wpływ stan ogólny chorego oraz choroby współistniejące oraz choroby przebyte. Na ryzyko infekcji, szczególnie narażenie są chorzy tuż po przebytych infekcjach, nosiciele bakterii (nos, gardło, zęby próchnicze, infekcje dróg moczowych, ginekologiczne, skóry i paznokci).

Bliznowce pooperacyjne mogą tworzy się u chorych ze skłonnościami do tego - blizny po wcześniejszych zabiegach. U chorych na cukrzycę istnieje większe ryzyko infekcji i gojenia rany. U chorych z osłabioną odpornością lub zażywających leki immunosupresyjne istnieje większe ryzyko infekcji.


Powikłania z winy pacjenta: mogą mieć miejsce w następujących przypadkach :

Niestosowania się pacjenta do zaleceń pooperacyjnych,
Nie zgłaszania się na wizyty kontrolne,
Nie przestrzegania odpowiedniej diety.
Zatajenia ważnych informacji medycznych.
Zatajenia swojego stanu zdrowia,
Zatajenia wszelkiego typu alergii,
Zatajenia trwającej terapii chorób przewlekłych,
Zatajenia istnienia ciąży,
Zatajenia przyjmowanych leków,
Zatajenia przebytych zabiegów,
Zatajenia przebytych urazów.


Przygotowanie do zabiegu:

przed zabiegiem należy wykonać badania krwi: morfologia, układ krzepnięcia (APTT, PT) oraz inne badania zlecone w czasie konsultacji.

W dniu zabiegu należy przyjść na czczo (6 godzin bez jedzenia i 2 godziny bez picia - mleko do kawy to też jedzenie)

Około 7 dni przed zabiegiem należy odstawić leki zwiększające ryzyko krwawienia: warfin i pochodne, preparaty kwasu acetylosalicylowego (Aspiryna, Polopiryna, Acard) Ograniczyć spożywanie alkoholu i kawy na około 24h przed zabiegiem

Palacze tytoniu powinni zaprzestać palenia w okresie okołooperacyjnym. Palenie powoduje skurcz naczyń krwionośnych, co utrudnia gojenie rany oraz pogarsza wydolność oddechową, co powoduje wzrost częstości powikłań oddechowych po operacji.

Zrezygnować z opalania oraz wizyt w solarium na około 2-3tyg. przed zabiegiem Pacjenci z dużą tendencją do siniaczenia około 7 dni przed zabiegiem mogą przyjmować Rutinoscorbin, Cyclonamine w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia znacznego zasinienia po zabiegu

W dniu zabiegu pacjent powinien wykonać dokładną poranną toaletę (kąpiel lub prysznic) całego ciała, ze szczególnym uwzględnieniem okolicy operowanej. oraz odkazić kilkukrotnie Ocatniseptem

Prosimy NIE GOLIĆ okolic miejsca operowanego, uczyni to personel bezpośrednio przed operacją. Golenie w domu powoduje ryzyko zakażenia ran operacyjnych i może być przyczyną odmowy wykonania zabiegu.


Najważniejsze informacje po zabiegu:

Bezpośrednio po zabiegu prowadzenia samochodu jest przeciwwskazane.

Wieczorem w dniu zabiegu oraz dnia następnego należy powstrzymać się od nadmiernego wysiłku fizycznego, zalecana jest pozycja półleżąca na wznak z lekko uniesioną głową. Nadmierna aktywność, schylanie się, dźwignie oraz natężona praca w pierwszym tyg. po zabiegu sprzyjają nasileniu obrzęku operacyjnego oraz wydłużają czas gojenia.

Należy starać się nie zamoczyć rany pooperacyjnej przez 24 godziny po zabiegu. Po tym czasie można wziąć prysznic, należy w pierwszych kilku dniach unikać kąpieli w wannie.

Ranę, raz na dobę, po zsunięciu napletka, należy przemyć wodą utlenioną lub octeniseptem, po czym nałożyć maść zapisaną przez lekarza po zabiegu i nasunąć z powrotem napletek. Niewskazane jest w tym czasie stosowanie żadnych maści i kremów, chyba że lekarz zalecił inaczej.

Obrzęk, podbiegnięcia krwawe, zasinienie są naturalną reakcją. Pojawić się mogą w pierwszych dniach po zabiegu i ustępują samoistnie zwykłe w ciągu 10-14dni. W przypadku znacznego nasilenia zmian po zabiegu można zastosować preparaty uszczelniające ogólnie (Rutinoscorbin, Troxerutin) lub miejscowe (maść z heparyną, preparaty z Arnicą)

W miejscu operowanym może wystąpić uczucie szczypania albo ból (najczęściej niewielki). Dolegliwości te zazwyczaj ustępują po zażyciu zwykłych środków przeciwbólowych. Noszenie podtrzymującej bielizny (slipki) i luźnych spodni także zmniejsza dolegliwości.

Po 7-10 dniach następuje wizyta kontrolna w przychodni, podczas której kontroluje się gojenie.

Szwy w miejscu cięcia pozostaje zaczerwienienie skóry, organizuje się blizna, która wymaga regularnego natłuszczania oraz delikatnego masażu. Można w tym celu zastosować preparaty przyspieszające gojenie (np. żel Contractubex, Cicatridina, Cicaplast)

Do czasu wygojenia rany należy wystrzegać się erekcji. Stosunki płciowe można podjąć po wygojeniu rany i ustąpieniu bólów.

W okresie około 3-4tyg. po zabiegu nie korzystamy z basenów, saun, kąpieli w naturalnych zbiornikach wodnych, nie przebywamy w pomieszczeniach o zwiększonym zapyleniu.

Należy chronić skórę przed słońcem/solarium przez cały okres gojenie do momentu zaniku blizny pooperacyjne, zwykle jest to okres 2-3msc. lecz czas ten jest zmienny osobniczo i zależny od stanu zdrowia, kondycji skóry oraz miejscowych warunków anatomicznych.

W przypadku zaczerwienienia, bólu, nasilonego obrzęku rany pooperacyjnej, ropnego wycieku oraz gorączki, należy skontaktować się z lekarzem.

Do pracy można powrócić po kilku lub kilkunastu dniach, zależnie od wykonywanego zawodu.


Możliwe postępowanie towarzyszące zabiegowi oraz okoliczności je uzasadniające:

W trakcie zabiegu może dojść do sytuacji wymagającej zastosowania dodatkowej procedury postępowania nie uzgodnionej przed zabiegiem z pacjentem.

Wystąpienie komplikacji w trakcie zabiegu lub w okresie pozabiegowym może spowodować konieczność wykonania dodatkowych zabiegów, nie omawianych wcześniej z pacjentem. Dodatkowe leczenie w przypadku wystąpienia powikłań tzn. wykonanie dodatkowej procedury lub zastosowanie innego leczenia.

Nawet kiedy ryzyko wystąpienia powikłań nie jest duże i dochodzi do nich rzadko, należy liczyć się z możliwością ich wystąpienia i zabiegami mającymi na celu poprawę ich wyniku.

DR. DAMIAN
Centrum Medyczne

ul. Kartuska 354
80-125 GDAŃSK

Recepcja

Poniedziałek-Piątek: 08:00-18:00
Sobota: 10:00-14:00
Niedziela: Zamknięte

PARTNER