Zespół cieśni kanału nerwu łokciowego


Informacje o zabiegu

Zespół rowka nerwu łokciowego jest częstą neuropatią nerwów obwodowych. Polega on na przewlekłym ucisku nerwu łokciowego w jego rowku na wysokości stawu łokciowego. Ucisk ten doprowadza do zaburzeń naczynio- wych w nerwie - osłabienie napływu krwi tętniczej i zwolnienie odpływu krwi żylnej. Doprowadza to do powol- nych zmian w nerwie łokciowym - zwyrodnienie nerwu. Klinicznie choroba ta objawia się bólami okolicy stawu łokciowego z promieniowaniem do palców od IV do V. Bóle te występują głównie w nocy i po wysiłku. W póź- niejszym stadium choroby dołączają się zaburzenia czucia w obrębie w/w palców, zaniki mięśniowe, upośledze- nie ruchów w/w palców. Badaniem rozstrzygającym i potwierdzającym rozpoznanie jest przewodnictwo nerwu łokciowego.


Opis przebiegu proponowanej procedury medycznej / zabiegu

Dekompresja nerwu łokciowego w trybie chirurgii jednego dnia, jest tak samo bezpieczna i efektywna, jak leczenie w warunkach hospitalizacji. Dekompresja nerwu łokciowego jest zabiegiem, który wykonuje się w znieczuleniu ogólnym lub odcinkowym. Dokładnych informacji na temat przebiegu znieczulenia, dolegliwości z nim związanych i możliwych jego powikłań udzieli lekarz anestezjolog podczas konsultacji.

Wykonujemy cięcie skóry o dł. około 7 cm na wysokości stawu łokciowego w miejscu rowka nerwu łokciowego. Po przecięciu skóry, tkanki podskórnej dochodzimy do rowka nerwu łokciowego. Uwidaczniając nerw łokciowy wykonujemy jego uwolnienie na wysokości rowka uzyskując dekompresję nerwu. Następnie płuczemy ranę, za-kładamy dren i zakładamy szwy warstwowe. Po zabiegu zostanie Pan/i przekazany na oddział, gdzie pozosta- nie Pan/i na obserwacji pooperacyjnej do dnia następnego. W czasie pobytu w oddziale będą kontrolowane parametry życiowe (ciśnienie krwi, tętno) oraz podawane leki przeciwbólowe i inne zlecone. Dalsza opieka po- operacyjna sprawowana jest ambulatoryjnie. Częstotliwość wizyt ustala lekarz opiekujący się Panią/Panem w poradni. Konieczna jest ścisła współpraca z lekarzem po zabiegu operacyjnym. Powyższy opis dotyczy niepowikłanego i standardowego przebiegu zabiegu oraz okresu pozabiegowego powinniście Państwo być świadomi, że zabieg jest zawsze związanay z ryzykiem powikłań, zarówno tych wymienionych w dalszej części tej zgody, jak i innych, rzadziej występujących, trudnych do przewidzenia.

Powyższy opis dotyczy niepowikłanego i standardowego przebiegu zabiegu oraz okresu pozabiegowego powinniście Państwo być świadomi, że zabieg jest zawsze związany z ryzykiem powikłań, zarówno tych wymienionych w dalszej części tej zgody, jak i innych, rzadziej występujących, trudnych do przewidzenia.


Opis innych dostępnych metod leczenia:

Dekompresja nerwu łokciowego jest jedyną metodą likwidującą przyczynę zespołu rowka nerwu łokciowego, po stwierdzeniu typowych objawów klinicznych i potwierdzeniu w badaniu przewodnictwa.
Inne metody jak: podawanie niesterydowych leków przeciwzapalnych, fizykoterapia okolicy łokcia zmniejszają objawy choroby, ale jej nie leczą.


Dające się przewidzieć następstwa zabiegu i możliwe powikłania:

Pomimo dużego doświadczenia i staranności ze strony całego zespołu w czasie zabiegu i po niem może dojść do powikłań, które przeważnie są natychmiast rozpoznawane i leczone. Wymienione powikłania mogą pojawić się w przebiegu pozabiegowym u każdego pacjenta, jednak ich ogólna częstość nie jest wysoka. Ich liczba zwiększa się u chorych na cukrzycę, pacjentów powtórnie operowanych i osób otyłych.

- Blizny – Każde postępowanie chirurgiczne powoduje powstawanie blizn, które czasami nie są ładne. Nieprawidłowe blizny mogą powstawać na skórze lub dotyczyć głębiej położonych tkanek. Blizny mogą mieć kolor różniący się od koloru otaczającej skóry. W celu korekcji tych blizn może być konieczne postępowaniue uzupełniające. Czasami dochodzi do powstawania małych skórnych torbieli w miejscu szwów.

- Ból - po zabiegu ustępuje po paru godzinach – Przewlekły ból jest bardzo rzadkim powikłaniem. Po lekach przeciwbólowych nie wolno prowadzić samochodu, nie wolno podejmować ważnych decyzji, nie wolno pić alkoholu.

- Krwawienie – występuje rzadko. Jest możliwe w trakcie lub po zabiegu. Jeżeli krwawienie występuje po wykonanej procedurze to wymaga leczenia. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia krwawienia nie można zażywać aspiryny i leków przeciwzapalnych co najmniej 7-14 dni przed planowanym zabiegiem. Nadciśnienie, jeżeli nie jest leczone może powodować krwawienie podczas lub po zabiegu. Stosowanie ziół oraz suplementów diety może także powodować wzrost ryzyka krwawienia. Nadmierna ilość krwi zgromadzona pod skórą (krwiak) może spowodować opóźnione gojenie i powstanie nieprawidłowych blizn.

- Infekcja – jest bardzo rzadkim powikłaniem po tego typu zabiegu. Jeśli wystąpi infekcja leczenie polega na podawaniu antybiotyków. Jeżeli infekcja nie reaguje na leczenie antybiotykami, może być konieczna dodatkowe leczenie.

- Uszkodzenie głębiej położonych struktur – Podczas zabiegu może dojść do uszkodzenia głębiej położonych struktur takich jak nerwy, naczynia krwionośne, mięśnie. Uszkodzenia te mogą być przejściowe lub trwałe.

- Reakcje alergiczne – rzadko występują reakcje alergiczne na szwy, preparaty stosowane miejscowo, obłożenie. Reakcje ogólnoustrojowe są bardzo poważne i są zwiazane z rekcją na leki. Reakcje alergiczne mogą wymagać dodatkowego leczenia.

- Przedłużone gojenie – Możliwe jest rozejście się rany lub przedłużone gojenie rany. Pacjenci palący papierosy mają większe ryzyko wystąpienia martwicy skóry lub komplikacji związanych z gojeniem się rany.

-Znieczulenie – Zarówno ogólne, jak i miejscowe znieczulenie niesie ze sobą pewne ryzyko. Mogą to być zarówno powikłania, jak i śmierć.

- Wstrząs: występuje niezmiernie rzadko i związany jest z dużą utratą objętości krwi. Wymaga natychmiastowego leczenia.


Opis prognozy pooperacyjnej i powikłań odległych:

Po operacji dekompresji nerwu łokciowego ustępują dolegliwości związane z uciskiem nerwu - bóle, parestezje (drętwienia) nocne. W pierwszych dobach po operacji mogą wystąpić dolegliwości z zakresu miejsca operacji, wynikające z samej ingerencji chirurgicznej. tych palców, mimo wykonanej dekompresji, mogą pozostać.

Przy długo trwającej chorobie objawy kliniczne jak zaburzenia czucia palców IV i V, zaniki mięśniowe, upośle- dzenie ruchomości tych palców, mimo wykonanej dekompresji, mogą pozostać.


Opis możliwych następstw w przypadku rezygnacji z proponowanego leczenia:

W przypadku rezygnacji z leczenia operacyjnego zespołu rowka nerwu łokciowego choroba postępuje. Docho- dzi do nieodwracalnych zmian zwyrodnieniowych w nerwie, na skutek jego niedokrwienia. Klinicznie nasilają się dolegliwości bólowe palców, ręki, ból promieniuje do stawu łokciowego i ramiennego. Dochodzi do zaburzeń czucia w zakresie palców IV i V chorej kończyny. Występują zaniki mięśniowe, osłabienie siły ręki.


Czynniki zwiększające ryzyko powikłań ze strony pacjenta:

Na ryzyko zabiegu mają wpływ stan ogólny chorego oraz choroby współistniejące oraz choroby przebyte. Na ryzyko infekcji, szczególnie narażenie są chorzy tuż po przebytych infekcjach, nosiciele bakterii (nos, gardło, zęby próchnicze, infekcje dróg moczowych, ginekologiczne, skóry i paznokci).

Bliznowce pozabiegowe mogą tworzyć się u chorych ze skłonnościami do tego - blizny po wcześniejszych zabiegach. U chorych na cukrzycę istnieje większe ryzyko infekcji i gojenia rany pooperacyjnej. U chorych z osłabioną odpornością lub zażywających leki immunosupresyjne istnieje większe ryzyko infekcji.


Przygotowanie do zabiegu

Przed zabiegiem należy wykonać badania krwi: morfologia oraz układ krzepnięcia (APTT, PT)

Około 7 dni przed zabiegiem należy odstawić leki zwiększające ryzyko krwawienia: warfin i pochodne, preparaty kwasu acetylosalicylowego (Aspiryna, Polopiryna, Acard)

Ograniczyć spożywanie alkoholu i kawy na około 24h przed zabiegiem Zrezygnować z opalania, samoopalacza oraz wizyt w solarium na około 2-3tyg. przed zabiegiem

Pacjenci z cienką, pergaminową skórą i dużą tendencją do siniaczenia około 7 dni przed zabiegiem mogą przyjmować Rutinoscorbin, Cyclonaminę w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia znacznego zasinienia po zabiegu

W dniu zabiegu nie należy stosować preparatów natłuszczających oraz nawiązujących oraz powstrzymać się od nakładania makijażu w okolicy poddanej zabiegowi

Rano w dniu zabiegu należy umyć ręce łącznie z paznokciami ze wszelkich zabrudzeń, smarów, kurzu, lakieru do paznokci itd. oraz odkazić kilkukrotnie ręce Ocatniseptem


Najważniejsze informacje po zabiegu:

Bezpośrednio po zabiegu prowadzenia samochodu jest przeciwwskazane.

Wieczorem w dniu zabiegu oraz dnia następnego należy powstrzymać się od nadmiernego wysiłku fizycznego, zalecana jest pozycja półleżąca na wznak z lekko uniesioną głową. Nadmierna aktywność, schylanie się, dźwignie oraz natężona praca wzrokowy w pierwszym tyg. po zabiegu sprzyjają nasileniu obrzęku operacyjnego oraz wydłużają czas gojenia.

Miejsce rany należy przemywać 2x dziennie preparatem odkażającym (np. Octanisept spray) delikatnie nie naciągając skóry tak aby rana się nie rozeszła. Niewskazane jest w tym czasie stosowanie żadnych maści i kremów.

Obrzęk, podbiegnięcia krwawe, zasinienie są naturalną reakcją. Pojawić się mogą w pierwszych dniach po zabiegu i ustępują samoistnie zwykłe w ciągu 10-14dni. W przypadku znacznego nasilenia zmian po zabiegu można zastosować preparaty uszczelniające ogólnie (Rutinoscorbin, Troxerutin) lub miejscowe (maść z heparyną, preparaty z Arnicą)

Ból mogący pojawić się po zabiegu jest zwykle nieznaczny, pacjenci podają raczej wrażenie „ściągania” i na ogół nie wymaga stosowania leków przeciwbólowych.

Szwy skórne zdejmowanie są około 7 dni po zabiegu. W miejscu cięcia pozostaje zaczerwienienie skóry, organizuje się blizna, która wymaga regularnego natłuszczania oraz delikatnego masażu. Można w tym celu zastosować preparaty przyspieszające gojenie (np. żel Contractubex, Cicatridina, Cicaplast)

Makijaż może być wykonywany około 7-14 dni po zdjęciu szwów. W okresie około 3-4tyg. po zabiegu nie korzystamy z basenów, saun, kąpieli w naturalnych zbiornikach wodnych, nie przebywamy w pomieszczeniach o zwiększonym zapyleniu.

Należy chronić skórę przed słońcem/solarium przez cały okres gojenie do momentu zaniku blizny pooperacyjne, zwykle jest to okres 2-3msc. lecz czas ten jest zmienny osobniczo i zależny od stanu zdrowia, kondycji skóry oraz miejscowych warunków anatomicznych. W okresie tym wskazane jest używanie kremów z filtrem UV.


Możliwe postępowanie towarzyszące zabiegowi oraz okoliczności je uzasadniające:

W trakcie zabiegu może dojść do sytuacji wymagającej zastosowania dodatkowej procedury postępowania nie uzgodnionej przed zabiegiem z pacjentem.

- Wystąpienie komplikacji w trakcie zabiegu lub w okresie pozabiegowym może spowodować konieczność wykonania dodatkowych zabiegów, nie omawianych wcześniej z pacjentem.

- Dodatkowe leczenie w przypadku wystąpienia powikłań tzn. wykonanie dodatkowej procedury lub zastosowanie innego leczenia.

- Nawet kiedy ryzyko wystąpienia powikłań nie jest duże i dochodzi do nich rzadko, należy liczyć się z możliwością ich wystąpienia i zabiegami mającymi na celu poprawę ich wyniku.

DR. DAMIAN
Centrum Medyczne

ul. Kartuska 354
80-125 GDAŃSK

Recepcja

Poniedziałek-Piątek: 08:00-18:00
Sobota: 10:00-14:00
Niedziela: Zamknięte

PARTNER